Amorf Etern, currated by Ariadna Parreu and Oriol Ocaña, Espai Busquets, Escola Massana