AK46 at Parallel Vienna 2019: Jakob Kolb, Jose Manuel Perez Ferrandez, Raul Paez, Vienna 2019

AK46 at Parallel Vienna 2019 - Project Statement

Artists invited by Jakob Kolb

24.9.19 — 29.9.19

Jakob Kolb, Jose Manuel Perez Ferrandez, Raul Paez

Documentation by Stefan Pani